Η εταιρία

Η Εταιρεία με την επωνυμία Eshopin.gr η οποία εδρεύει στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αντιστάσεως 64, ΑΦΜ 128933396, ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης, δραστηριοποιείται στο χώρο της Λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
 
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία: 
 
Επωνυμία: Eshopin.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Οδός & αριθμός: Εθνικής Αντιστάσεως 64
Πόλη: Κουφάλια Θεσσαλονίκης
Τ.Κ.: 57100
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23910 54002
Τηλεομοιότυπο: 23910 54002
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eshopingr@gmail.com